Y's Menetter

Der er 6 Y’s Menette-klubber i Danmark og ca. 540 klubber med 8.200 medlemmer på verdensplan. Det er en kvindebevægelse, der ikke accepterer blandede klubber i eget regi.  

Strukturen er meget lig Y’s Men’s med verdenpræsident, arealeder og regionsleder i hvert land.  

Formålet er:
I et verdensomspændende fællesskab, der arbejder sammen i gensidig respekt på basis af Jesu Kristi lære

  • At dyrke godt kammeratskab
  • At holde medlemmerne orienterede om samfundsmæssige, kirkelige og internationale anliggender
  • At støtte humanitære formål, både nationalt og internationalt.  

Motto:
Y’s Menetternes og Y’s Men’s formål er det samme:
        "At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret"

 

Regionsleder 2021-2022 er Klara Dam

Regionsleder elect er p.t. uafklaret