Y's Menetter i Region Danmark vælger hvert år et regionsprojekt, der støtter humanitært arbejde.

For året 2022-2023 støtter danske Y's Menetter TUBA

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

TUBA tilbyder gratis og anonym hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen ydes af ansatte og frivillige, der er uddannede psykoterapeuter eller psykologer.
TUBA har afdelinger landet over, hvor vi blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. Desuden har TUBA onlinerådgivning og kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser. TUBA er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark.

Hos TUBA får den unge professionel hjælp tilrettelagt til at hjælpe den unge med at håndtere senfølgerne efter en opvækst i en familie, hvor en eller begge forældre har haft et misbrug af alkohol eller stoffer.

Fornem pris til TUBAs frivillige
TUBA har modtaget Kristeligt Dagblads Pris 2021. Prisen er givet til de ca. 150 frivillige terapeuter, psykologer og onlinerådgivere i TUBA, der hver især uge efter uge bruger et par timer af deres liv på – sammen med de 70 fastansatte psykologer og terapeuter – at gøre en kæmpe indsats for at hjælpe unge i TUBA.

Mit barn
Kortfilmen Mit barn handler om en ung kvinde, der for nyligt har fået sit første barn, og som kæmper med sin selvtillid som forælder. Hun har svært ved at stole på sin rolle som mor for sit eget barn, fordi hun ikke selv har en sund forældrerolle at spejle sig i og læne sig op ad.

Filmen bygger på TUBAs viden om børn og unge af forældre med alkohol- eller stofproblemer. Den er fiktion, men den er inspireret af en virkelighed, som følger alt for mange i Danmark lige nu

vimeo.com/618940953