Nyt internationalt projekt 2022-2024 Uddannelse og erhvervsuddannelse i Kathmandu, Nepal

De færdiguddannede vil arbejde inden for deres felt som socialrådgivere, sygeplejersker og undervisere

Baggrund for projektet:
Siden 2020 har Västerås Y’s Men’s Club, Sverige arbejdet for at holde børn væk fra det hårde liv på gaderne i Katmandu, at holde dem sammen med deres familier eller hvis der ikke er familie, at vokse op på et børnehjem i stedet for. Arbejdet er især rettet mod pigerne, som er i højrisikogruppe for at blive handlet, og de hjælper også nogle drenge.

Uddannelse for livet er en afgørende del af deres arbejde. Erhvervsuddannelse eller videregående studier er en mulighed, afhængigt af det enkelte barns evner. De støtter især uddannelser til sygeplejersker, jordemødre, lærere, socialrådgivere, ingeniører og andre professioner, der er vigtige for landets fremtid.

Der lægges særlig vægt på at gøre alle børn og elever opmærksomme på dynamikken i ”pay it forward”, hvilket betyder, at alle bør tage tilbage til deres hjemstavn for at arbejde efter endt uddannelse. Takket være denne opmærksomhed og forventning har de sendt sygeplejersker, sundhedsassistenter og faglærte fødselshjælpere til fjernere områder i hele Nepal.

Det er vigtigt at notere sig, at alle deres studerende på medicinske skoler får ekstra undervisning i forebyggelse af menneskehandel. De arbejder I områder, hvor det er almindeligt at sende deres unge teenagedøtre til Indien for at arbejde.

Aktiviteter i projektet:

 • Give eleverne mulighed ved at betale for undervisningen
 • Gymnasieuddannelse
 • Erhvervsuddannelse
 • Sociale uddannelser på bachelorniveau
 • Sygeplejerske og jordemoderuddannelse
 • Læreruddannelse

Hvad sker der efter projektets afslutning
De færdiguddannede vil arbejde inden for deres felt som socialrådgivere, sygeplejersker og undervisere. De yngre børn vil være klar til at gå på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. De fleste af dem vil arbejde i landet, hvor der er størst behov for deres indsats.

Forventet antal deltagere
Mellem 10 og 50

Forventet antal indirekte deltagere
Projektet har et meget langvarigt sigte. En dygtig sygeplejerske eller ingeniør kan tjene deres land i 40-50 år. Jordemødre hjælper nyfødte til at overleve. Familiestrukturen ændres via uddannelse.

Nyt om internationalt projekt, maj 2021

Så er der nyt om det internationale projekt, og du kan se det ved at klikke her.

Rapport fra International projektkoordinator februar 2021

Et projekt er færdiggjort og et nyt projekt er gået i gang.

Der er kommet ny rapport, som I kan læse ved at klikke her.

Nyt om Y’s Menetternes Internationale Projekt 2018-2020 Vejledning af unge arbejdsløse og start på sociale aktiviteter i Tirana

Der er kommet nyt om Y’s Menetternes Internationale Projekt, der handler om vejledning til unge arbejdsløse og start på sociale aktiviteter i Tirana.

 

En gruppe af unge mennesker, som gennemfører kurset, har opnået vigtige færdigheder. De har undersøgt arbejdsmarkedet og deres muligheder for at komme i praktikforløb på virksomheder i nabolaget.

 

Læs den spændende rapport her

Nyt fra international leder Jennifer Cameron - maj 2019

Mod forbedret mangfoldighed af Y's Menette aktivitet

PRÆSENTERET PÅ Y'S MENETTE FORUM, IC 2018, YEOSU KOREA,
af Jennifer Cameron, International Præsident, Y's Menette

Som vi diskuterer "Forbedret mangfoldighed af Y's Menette 'aktivitet' har vi brug for først at se på, hvem Y's Menette er, og hvor de passer ind i Y's Men International i dag og ind i fremtiden.

Y's Menetter er medlemmer af Y's Menette Klubber. Y's Menetter kan være koner af Y's mænd ELLER kvinder, der ønsker at nyde sammenslutningen af ​​Y's Menette klubber og bistå i projekter for Y's Men, KFUM og samfundet.

Den første Y's Menette Club blev dannet i 1924 i Vancouver, Canada. På dette tidspunkt kunne kun koner af Y's Men være en Y's Menette. I 1970'erne var der meget diskussion om "Status af Kvinder" og hvilke alternativer eksisterede for kvinder, der ikke var gift med Y's mand.

For eksempel, hvis en mand forlod Y's Men eller døde, havde kvinden så ikke brug for at forblive Y's Menette? Kunne en enkelt kvinde vedblive at Y's Menette? I 1973 blev en ny Y's Men's forfatning vedtaget, og den udtalte:
Medlemskabet af hver lokal (Y's Men's) Klub kan bestå af mænd eller kvinder eller begge. Der kan være Y's Menette klubber bestående af kvinder, for at tjene som en hjælp til den lokale Y's Men's Club.
Forfatningen var positiv - kvinder var klart for dette valg. En kvinde kunne blive en Y's Man eller en Y's Menette. Hustruen til en Y's Man var ikke længere automatisk en Y's Menette - hun kunne blive en Y's Man selv.

Nu var medlemskabet ikke begrænset til Y's Men's hustruer, Y's Menette Clubs drog fordel af de mange kvinder, som tilsluttede sig. I dag er der Y's Menetter rundt omkring verden en meget mere struktureret organisation. Men der er stadig udfordringer forud for at sikre alle klubber er chartret og opmærksomme på deres økonomiske forpligtelser.

I 1987/88 vedtog Y's Men International at anerkende Y's Menette bevægelse som fulde partnere i bevægelsen. Y's Menetter accepterede tilbuddet og stemte for at bidrage hvert år til en fond til at dække Y's Menette International omkostninger.

(I 1987 var det USD 1,00 pr. medlem, i dag har den er blevet hævet til kun CHF 2,00 pr. medlem.) - Ikke meget for at tilhøre sådan en stor organisation. Lokalt kan den enkelte Y's Menette Club have deres egne fælles projekter. Det kan være sammen med deres Y's Men's Club, KFUM eller deres eget fællesskabsprojekt finansieret og kørt kun af Y's Menetter. Dette giver klubben en følelse af selvværd - at de gør noget, der er værd i deres fællesskab.
Det giver mulighed for medlemmer at arbejde sammen for at opnå et positivt resultat.

Uafhængige projekter
Vidste du, at der er et Y's Menette International Project? Dette er et toårigt projekt og finansieres af Y's Menetter rundt om i verden. Alle klubber er i stand til og opfordret til at donere til dette værdige formål. Projekterne støtter normalt kvinder og / eller unge og børn i mange dele af verden.

Projekter vælges generelt fra Time of Fast projektansøgninger og tre valg er givet til klubber at stemme om.
2016-18 projektet i Siderno, Italien, se nederst i indlægget, er blevet gennemført og det nye projekt i Tirana, Albanien vil påbegyndes inden for kort tid.

For at stemme for dette projekt skal en klub brug være chartret og have betalt deres Internationale Afgifter. Med mange hundredvis af klubber kvalificeret til at stemme,.Det var meget skuffende at høre, at kun 17 klubber tog sig den ulejlighed at stemme. Vi skal sørge for at disse oplysninger kommer til klubberne, så de kan få indsigt i hvilke projekter Y's Menetter vil støtte.
Dette kommer ned til ASD'er og RSD'er, og de skal tage deres roller alvorligt og sørge for alle nyhedsbreve og information kommer til klubberne. Email har været en god måde at kontakte klubber, og mens ikke alle Y's Menetter har e-mail eller adgang til e-mail, erdet vigtigt at enhver i klubben med e-mail er ansvarlig for at videregive oplysninger til klubben og klubmedlemmerne.

Jeg forstå¨r, at sprog kan være en barriere i mange lande så ASD'er og RSD'er skal have støtte til at oversætte oplysninger til lokale sprog. Hvis vi kan få oplysninger til alle klubber, vi kan vokse stærkere som en organisation.

Søster Club Program
Y's Menetter har er et 'søster klubprogram' og det er en anden måde at kommunikere på og lære om andre klubber. Med to klubber svarende til hinanden med god forbindelse mellem klubber kan være sammenkædet. En søsterklub kunne være fra to forskellige dele af samme region, område eller en anden del af verden. Min egen klubben i australien har fire søster klubber - to i Canada, en i Japan og en i Indien. Vi kan udveksle bulletiner og breve og vores klubmedlemmer ser frem til at høre hvad andre klubber gør - deres programmer, projekter og sociale arrangementer.
Det er dejligt at deltage i en International Konvention og mødes med nogen fra sin søsterklub. Igen er e-mail en fantastisk måde at kommunikere på.

Vores International Sister Club Co-ordinator, Anne Munro fra Canada ville elske at høre fra dig, så hun kan parre din klub op med en anden Y's Menettes klub til fordel for begge klubber.

Fordele:

 • Hvad kan jeg give til Y's Menette?
 • Til at begynde med, være involveret;
  • deltage i møder
  • være involveret i et projekt
  • støtte andre medlemmer ved glæde eller i sorg
  • tage en rolle i din klub. Som du vokser som Y's Menette får du erfaring, måske kan du en dag tage en regional rolle. Som en kone, mor, kvinde kan du have mange færdigheder for din klub - brug dem!

Er du en god arrangør, en god kok, nyd tilsvarende med andre? Uanset dine færdigheder er der plads til dig i en Y's Menette klub.

Hvad får jeg ud af at være en Y's Menette?

 • For det første, sjov og fællesskab af at tilhøre en klub ...
  • de vidunderlige venskaber man får både i klubben og fra andre lokale, regionale og internationale klubmedlemmer;
  • giver hinanden støtte i tider af stor glæde såvel som tilfælde af dyb sorg
  • lære af vores gæsters taler, vores egne medlemmer og fra at deltage sammen for et projekt
  • tilfredshed - vi kan få stor tilfredshed og succes ved gennemførelse af et projekt eller skaffe penge til et værdig formål
  • personlig vækst - som vi fortsætter at nyde vores klubber, vi vinder tillid ved vores egen evne til at være en del af en vital organisation. Vi er i stand til at påtage os roller indenfor vores klub som vi for et par korte år siden troede, at vi aldrig ville være i stand til at kunne
  • møde andre Y's Menetter. Det kan være i dit lokalområde eller på Regionalt, Område eller International Konvention.

Du er her i dag, fordi du er en Y's Menette, og mens du måske kom her uden at kende mange mennesker - vil du efter et par dage have fået mange nye venner og vil se frem til at mødes med dem igen i fremtiden. Nyd at være en Y's Menette og opfordre andre til at slutte sig til dig og din klub.

Mottoet for Y's Men International er 'At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret'.

Hvis vi anerkender vores pligter til vores egen klub og til Y's Menette internationalt vil vi få en lys og succesfuld organisation, der vil gå godt ind fremtiden.

Y’s Mennette project i Siderno, Italien
Selvom det ikke officielt er et Y's Men TOF-projekt, vil vi gerne tage et øjeblik til at anerkende KFUM Siderno (Italien) for deres projekt, 'Lær hurtig være smart, styrke flygtninge,' - vedtaget sidste år af vores Y's Menetter. Dette er et godt initiativ, der hjælper med at integrere flygtninge og udlændinge ind i lokalsamfundet.

Lad os værdsætte dem for at tage første trin, for at bryde komfortzoner på begge sider, og tilbyde praktisk uddannelse til indvandrere. I løbet af de første par måneder har dette KFUM-program tilbudt italiensk sprog og madlavning portioner til ca. 30 personer.

Takket være KFUM Siderno og Y's Menetter!

Kilde: Facebook side YMI TOF, februar 2017